Редакційна політика

Редакційна політика інтернет видання «Музикант.укр»

Ми засновники інтернет видання «Музикант.укр» усвідомлюючи відповідальність за розвиток ЗМІ та дотримання стандартів незалежності медіа-ресурсу, визнаємо та гарантуємо:

- невтручання в редакційну політику видання (редакція вільно визначає теми для висвітлення, напрямки публікацій, текстові формулювання, а також самостійно здійснює свою діяльність як інформаційний ресурс);
- забезпечення права повної свободи дій редакції у здійсненні принципу подання об’єктивної та неупередженої інформації;
- неприпустимість використання «Музикант.укр» як інструменту впливу в конкурентній боротьбі.

 

Мета та завдання

Інтернет журнал «Музикант.укр» – це журнал, що публікується у відкритому доступі і висвітлює актуальні питання минулого та сучасного музичного життя та культури України, розповідає про новини у світі музики в країні так і за кордоном, а також все що стосується музичних інструментів. У цій редакційний політиці викладені принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності видання та критерії, що висуваються до статей. Редакційна політика є обов’язковою для виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами або рецензування матеріалів означає автоматичну згоду з викладеними стандартами. У випадку виникнення питань, пропозицій або скарг необхідно звернутися до редакції.

 

І. Вільний доступ до матеріалів журналу

Повні версії статей журналу «Музикант.укр» розміщуються у вільному доступі на сайті за адресою https://musician.ua

 

ІІ. Процес прийняття, рецензування та публікації матеріалів

2.1. Отримання рукописів

Тексти оформлюються відповідно до вимог, що висуваються Редакцією ««Музикант.укр»». Матеріали надаються редакції за допомогою механізму електронного представлення і завантаження електронної версії рукопису через відповідний веб – інтерфейс. Для цього статті, попередньо надсилаються на електронну адресу редакції. Тексти розглядаються на відповідність висунутим вимогам і можуть бути повернуті на дооформлення. Повідомлення про отримання рукописів надсилається авторам на вказану авторами електронну пошту.

2.2. Процес рецензування

Редакція журналу після перегляду матеріалів може прийняти одне з наступних рішень:

- Опублікувати текст без змін.

- Опублікувати текст з незначними змінами.

- Відхилити, якщо є потреба у суттєвих змінах. Але автор має право подати доопрацьований матеріал повторно.

- Відхилити без дозволу повторного представлення, якщо матеріал не відповідає тематиці журналу або містить застарілу або таку, що не відповідає дійсності інформацію.

2.3. Прийняття тексту до публікації

Остаточне рішення щодо представлених матеріалів приймає головний редактор журналу. Результати перегляду, зауваження і рекомендації надсилаються авторові електронною поштою. Процес перегляду тексту триває не більше 2 місяців. Редакція залишає за собою право на літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. 

 

3. Критерії відбору статей

Журнал «Музикант.укр» приймає тексти (не опубліковані раніше і не представлені для публікації в будь-які інші видання), що відповідають тематиці видання:

- Музичне життя України

- Новини про життя відомих українських музикантів та композиторів та усіх що стосується музичного життя

- Новини концертного життя, фестивалів

- Новини у світі музичних інструментів, описи, порівняння

- Історія музичного життя в Україні

До публікації приймаються матеріали, підготовлені однією з двох мов: українською або ж російською.  Основні критерії відбору: відповідність тематиці інтернет видання «Музикант.укр», оригінальність, важливість, грамотність написання, дотримання редакційних вимог.

 

4. Відношення до принципів етики

Редакція «Музикант.укр» не приймає до друку матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії або національної, релігійної, расової чи іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну та расову ворожнечу, що порушують міжнародні правові норми та законодавство. Редакція не несе відповідальності за погляди, судження, результати та висновки, зроблені авторами статей і надруковані в журналі. Вони не обов’язково співпадають з точкою зору редакції. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Будь-які повідомлення, зауваження або пропозиції будуть розглянуті.

 

5. Зміни та доповнення Редакційної політики

Редакція інтернет видання «Музикант.укр» може вносити зміни та доповнення до Редакційної політики для удосконалення і покращення процесу публікації і видання матеріалів у «Музикант.укр».